محدوده تهران

کالا با پیک بین ۱ الی ۳ ساعت  برای شما ارسال می شود.

 هزینه الو پیک در محدوده تهران متغیر بوده و به عهده خریدار می باشد.
در صورت انتخاب گزینه ( ارسال با پیک موتوری (زمان ارسال یک روز کاری): ۲۵,۰۰۰ تومان) هزینه ارسال از جانب مشتری پرداخت گردیده و ظرف ۲۴ ساعت کاری کالا ارسال میگردد.
با انتخاب گزینه تحویل حضوری مشتری میبایست در فروشکاه جهت تحویل کالا حضور یابد.

محدوده خارج از تهران 

– در صورتیکه در شهرهای دیگر غیر از تهران می باشید کالا همراه با تیپاکس، باربری و یا ترمینال برای شما ارسال می شود. روش ارسال به انتخاب مشتری بستگی دارد و هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.

– تیپاکس ۱ روزه 

– باربری نهایتا ۲ روزه 

– ترمینال کمتر از ۱ روزپ

با انتخاب گزینه باربری  مبلغ ۴۰/۰۰۰ تومان برای هزینه شهری دریافت میشود وهزینه باربری به صورت پس کرایه است

 برای مشتریهای شهرستان ارسال کد رهگیری (تیپاکس، باربری، ترمینال و …)